Os yw mysql yn dweud:

Unknown or incorrect time zone: ‘UTC’

dydy hi ddim yn gwneud y gronfa parth amser. Gallwch chi wneud prawf os teipwch chi

mysql> SET time_zone=’UTC’;

Mae hi’n llwyddo os mae’r gronfa yn gwneud y parth amser. Dylai hi.

Dyma’r ateb:

bash$ mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo/|mysql -u root mysql -p

yw’r orchymyn sy’n cyweirio’r broblem. Collwch y -p os mae ddim o gyfrinair gan eich cyfrif uwchddefnyddiwr chi (os rydych chi’n ynfyd).

ack (a less)

December 14, 2007

Mae “ack” yn rhaglen ddefnyddiol iawn. Amnewidyn “grep” yw hi, ond sy wedi ysgrifennu yn cywir, gan yr opsiynau y mae’r rhaglennwyr eu eisiau. Ac mae hi’n gwybod anwybyddu ffeiliau Subversion. Dw i’n ei chymeradwyo hi.

ack sgrinlun

Os dach chi eisiau gweled “ack” yn lliw, ychwanegwch y llinell ‘ma i eich “~/.bashrc” chi:

export ACK_OPTIONS=–color

Ac os dach chi eisiau iwsio “less” gan “ack”, ychwanegwch y llinell ‘ma i eich “~/.bashrc” chi:

export LESS=-R

Llyn Gwern Las

May 23, 2004

Dydd Sadwrn, aethom ni i Llyn Gwern Las yn Swydd Berks gan Ffin, Rhio, Floatyfish, ei tad hi, ac Onib.

Marn, Rhio, ac Onib yn fforio
Marn, Rhio, ac Onib yn fforio

Rhio yn chwarae yn y dŵr
Rhio yn chwarae yn y dŵr

Marn yn y bad
Marn yn y bad

Mr Harbison, tad Floatyfish, yn ei fad e
Mr Harbison, tad Floatyfish, yn ei fad e

A dyma lluniau eraill. Diolch i Ffin, y ffotograffydd!

Nos Sadwrn, gwylion ni ffilmau: Shrek a Nightmare before Christmas. Oedd dydd Sadwrn yn dda iawn.